Seminarium 2021-2022 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2021-2022

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
SIGN - LANGUAGE - REALITY
SEMINARS OF POLISH SEMIOTIC SOCIETY


Znak-Język -Rzeczywistość - zadanie finansowane w ramach umowy 722/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Najbliższe spotknie/Next Meeting:


26 XI 2021

Maria Matuszkiewicz
(Uniwersytet Warszawski)

Jednostkowość i treści umysłowe
Miejsce spotkań:

Wydział Filozofii Uniwersytet Warszawski,
ul.Krakowskie Przedmieście 3,
I p., sala nr 4 (parter)
piątki (16.45)
w wybranych terminach

Uwaga: w roku akademickim 2021/2022 nietóre spotkania będą odbywać się online
(na platformie Google Meet)

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2021/2022
THE LIST OF MEETINGS 2021/2022
 (kalendarium może ulec zmianie,
 do referatów można zgłaszać koreferaty/changes possible)
Spotkanie/Meeting
Materiały/Abstract


15 X 2021

Tadeusz Ciecierski
(Uniwersytet Warszawski)

Czynności, wytwory, ostensja
(Actions, products, demonstrations*)

*In case in which there will be persons in the audience who can't speak Polish the talk will be in English.

(wersja robocza)

29 X 2021

Zuzanna Gnatek
(Shanxi University)

Three principles of abstract reference
26 XI 2021

Maria Matuszkiewicz
(Uniwersytet Warszawski)

Jednostkowość i treści umysłowe


10 XII 2021

Katarzyna Kijania-Placek
(Uniwersytet Jagielloński)

TBA21 I 2022

Krzysztof Posłajko
(Uniwersytet Jagielloński)

    
Metafilozofia przekonań instytucjonalnych
4 III 2022

    
Diego Feinmann
(École Normale Supérieure)

TBA18 III 2022

    
Emma Borg
(University of Reading)

    
In Defence of Individual Rationality

[ONLINE]1 IV 2022

    
Mariela N. Destéfano
(University of Buenos Aires)

    
Somewhere in-between: inner speech and the proto-mental content  

[ONLINE]
29 IV 2022

Dan Zeman
(University of Warsaw)

    
Perspective-Shifting in Relativist Semantics


13 V 2022

    
Fabio Lampert
(University of Greifswald)

    
Apriority and the fixed past: a puzzle


27 V 2022

Mariusz Popieluch
(WSB Warszawa)

    
Context-indexed counterfactuals

10 VI 2022

Piotr Biłgorajski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

TBA
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego