O konkursie - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Konkurs imienia Hiżów
Nagroda im. Danuty i Henryka Hiżów jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną w drodze konkursu za najlepszą pracę poświęconą filozofii języka lub innych systemów znaków, tj zagadnieniom z zakresu semiotyki teoretycznej jako nauki o poznaniu i komunikacji. Henryk i Danuta Hiżowie to słuchacze Tadeusza Kotarbińskiego przed 1939 rokiem, zaprzyjaźnieni ze swym profesorem i jego rodziną Oboje byli żołnierzami Powstania Warszawskiego. Po jego upadku dostali się do niemieckiego obozu jeńców wojennych. Wyzwoleni przez wojska amerykańskie, pozostali  na Zachodzie, zrazu w Belgii, następnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie  uzyskali profesurę i wykładali, najdłużej w Filadelfii. Utrzymywali stały kontakt ze swymi polskim przyjaciółmi. Wielokrotnie odwiedzali Polskę. Podczas tych pobytów Henryk Hiż wygłaszał wykłady gościnne z filozofii języka na naszych uniwersytetach, najczęściej na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskim Towarzystwie Semiotycznym. Fundusz Nagrody im. Henryka i Danuty Hiżów stanowią pieniądze ofiarowane przez nich jednemu z polskich przyjaciół i jego żonie. Po śmierci Henryka Hiża obdarowani przekazali te środki Polskiemu Towarzystwu Semiotycznemu, jako darowiznę przeznaczoną  na Nagrodę, która może się przyczynić do rozwoju filozofii.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego