Ogłoszenia PTS - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

OGŁOSZENIA PTS

 
Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Semiotycznego
odbędzie się:

pierwszy termin: 22 grudnia 2017 r. , godz. 16:15
w sali nr 13 (im. Kazimierza Ajdukiewicza),
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa.
drugi termin:
26 I 2018, godzina 15:00.
lub
29 I 2018 r., godzina 15:15.
                       [data i miejsce zostaną potwierdzone na początku stycznia 2018]
Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie protokołu poprzedniego WZ PTS.
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTS:
(a) sprawozdanie z działalności naukowo-organizacyjnej,
(b) sprawozdanie finansowe,
(c) sprawy członkowskie.
4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTS.
5. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami GKR PTS i GSK PTS.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Wybór ZG, GKR i GSK Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (kadencja 2018 – 2020).
(a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
(b) wybór członków Zarządu Głównego,
(c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
(d) wybór Głównego Sądu Koleżeńskiego.
9. Dyskusja nad zmianami w Statucie PTS.
10. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTS.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad WZ PTS.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego