PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Semiotyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się znakami. Obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: językoznawstwo, teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat.


Aktualności

Najbliższe zebranie semianrium ZJR:


19 maja 2017

dr hab. Magdalena Derwojedowa
(IJP UW)


Język jako przedmiot godny badania, czyli program językoznawstwa Jana Niecisława Baudouina de Courtenay


(szczegóły w zakładce: Seminarium)

Znak-Język-Rzeczywistość finansowane w ramach umowy nr 691/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


Ogłoszenia:


Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, przy współudziale Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zainicjowana została multidyscyplinarna impreza naukowa Ogólnopolskie Sympozjum Semiotyczne.

Sympozjum odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. w Warszawie na terenie kampusu SGGW na Ursynowie.  

(szczegóły w zakładce: Sympozjum semiotyczne)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

odbędzie się 16 grudnia 2016 w sali nr 13 (im. Kazimierza Ajdukiewicza),
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa.

Pierwszy termin: godzina 16:30;
drugi termin: godzina 16:45.

Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie protokołu poprzedniego WZ PTS.
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTS:
(a) sprawozdanie z działalności naukowo-organizacyjnej,
(b) sprawozdanie finansowe,
(c) sprawy członkowskie.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTS.
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTS.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami KR PTS i SK PTS.
7. Dyskusja nad formami promocji działalności naukowo-organizacyjnej Towarzystwa.
8. Wybory uzupełniające na wakujące stanowisko Zastępcy Sekretarza Zarządu Głównego PTS (kadencja na lata 2015 – 2017).
9. Bieżące sprawy organizacyjne i plan pracy na rok 2017 oraz lata następne.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad WZ PTS. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego