Seminarium 2020-2021 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2020-2021

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
SIGN - LANGUAGE - REALITY
SEMINARS OF POLISH SEMIOTIC SOCIETY

(dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Tomasz Puczyłowski)


Znak-Język -Rzeczywistość - zadanie finansowane w ramach umowy 722/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Najbliższe spotknie/Next Meeting:

30 X 2020


Dr Thomas Hodgson

(School of Philosophy and Sociology, Shanxi University)


Russellian act-type theories of propositions

(ONLINE)

Identyfikator spotkania/Google Meet Meeting ID:

meet.google.com/wtn-gvqk-xnf
Miejsce spotkań:

Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski,
ul.Krakowskie Przedmieście 3,
I p., sala nr 4 (parter)
piątki (16.45)
w wybranych terminach
[w pojedynczych wypadkach możliwe spotkania w inne dni]

Uwaga: w roku akademickim 2020/2021 nietóre spotkania będą odbywać się online
(na platformie Google Meet)

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2020/2021
THE LIST OF MEETINGS 2020/21
 (kalendarium może ulec zmianie,
 do referatów można zgłaszać koreferaty/changes possible)
Spotkanie/Meeting
Materiały/Abstract


16 X 2020

Dr Mateusz Łełyk
(Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw)

Between disquotation and compositionality.
A formal study of axiomatic truth.

(ONLINE)

Identyfikator spotkania/Google Meet Meeting ID:
30 X 2020

Dr Thomas Hodgson
(School of Philosophy and Sociology, Shanxi University)

Russellian act-type theories of propositions

(ONLINE)

Identyfikator spotkania/Google Meet Meeting ID:13 XI 2020

prof. Matijaz Potrc
(University of Ljubljana)

What’ It’s Like to Believe

27 XI 2020

Dr Bartosz Janik
(Uniwersytet Śląski/University of Silesia)


Delusions from the perspective of the analytical philosophy of mind
TBA

11 XII 2020

Dr Mariela N. Destéfano
(University of Buenos Aires, Institute of Philosophy)  

The Cognitive Origin of Content
TBA


8 I 2021

José Manuel Viejo
(Autonomous University of Madrid)  

On complex demonstratives in propositional attitude ascriptions
TBA


22 I 2021

Franco Manni
(Philosophy Department of Liceo Scientifico Leonardo, Brescia)  

Mind is not the Brain.
The Bimillennial Development of a Doctrine

TBA


19 II 2021

Dr hab. Piotr Makowski
(Uniwersytet Warszawski)

TBA
TBA


26 II 2021

Ryo Tanaka
(University of Connecticut)

A Pragmatist Account of Semantic Knowledge
TBA


5 III 2021

Prof. dr hab. Katarzyna Kijania-Placek
(Uniwersytet Jagielloński)

Okazjonalność nazw własnych
TBA


19 III 2021

Dr hab. Krzysztof Szymanek
(Uniwersytet Śląski)

Erystyka i zasady dyskusji
TBA


16 IV 2021

Dr Maciej Sendłak
(Uniwersytet Warszawski)

Granice niemożliwości
TBA


30 IV 2021

Dr Grzegorz Trela
(Saint Augustin University Tanzania)

Mowa vs Pismo.
Semiotyczne uwagi z perspektywy Afryki Wschodniej
TBA


14 V 2021

Dr Bartosz Kaluziński
(UAM)

TBA28 V 2021

Dr Piotr Lipski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

TBA
TBA

11 VI 2021

Prof. dr hab. Adam Przepiórkowski
(IF UW, IPI PAN, Uniwersytet Oksfordzki)

TBA
TBA


 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego