Seminarium 2016-2017 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

(opiekun naukowy zebrań: prof. dr hab. Jerzy Pelc)
(prowadzący: dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Tomasz Puczyłowski)

Znak-Język-Rzeczywistość finansowane w ramach umowy nr 691/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Najbliższe spotknie:

28 kwietnia 2017
prof. dr  hab.  Piotr Stalmaszczyk
(WF UŁ)

Interdyscyplinarność w badaniach nad językiem: od ʻepistemologicznego cięcia’ do ʻepistemologicznych spotkań’
Miejsce spotkań:

Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski,
ul.Krakowskie Przedmieście 3,
I p., sala nr 109 im. Kazimierza Ajdukiewicza,
piątki (16.45)
w wybranych terminach
[w pojedynczych wypadkach możliwe spotkania w inne dni]

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2016/2017
 (kalendarium może ulec zmianie,
 do referatów można zgłaszać koreferaty)
Spotkanie
Materiały na spotkanie
7 października 2016

prof. dr hab. Andrzej Biłat
(WAiNS PW)

O semiotyczno-instytucjonalnej teorii wartości
Streszczenie
21 października 2016

Bartosz Maćkiewicz
(IF UW)

Logiczna rekonstrukcja argumentacji prawniczej


28 października 2016

prof. dr hab. Albert Newen
(Ruhr-Universitat Bochum)

    
The relevance of social hierarchy
for the attribution of moral responsibility

Dr  Kevin Reuter
(University of Bern)

No knowledge required

(Albert Newen)

(Kevin Reuter)
25 listopada 2016

dr Piotr Makowski
(IF UAM)

Problem intencjonalności w teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego

16 grudnia 2016

prof. Jakub Szymanik
(Institute for Logic, Language, and Computation,
University of Amsterdam )

Złożoność semantyczna wpływa na częstotliwość występowania kwantyfikatorów w języku naturalnym
(Semantic Complexity Influences Quantifier Distribution in Corpora)
13 stycznia 2017

dr  hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

(Instytut Języka Polskiego UW)


Pojęcie konceptualizacji w świetle logicznego błędu hipostazy
27 stycznia 2017

dr  Dariusz Kalociński

(IF UW)

Uzgadnianie semantyki
3 marca 2017
dr Konrad Juszczyk
(UAM, WN, IJ, Zakład Psycholingwistyki)

Semiotyka metafory multimodalnej w dialogu: wyrażenia werbalne, gestowe i  graficzne. Analiza na podstawie nagrań sesji coachingowych w języku  polskim.
17 marca 2017
Adam Klewenhagen
(IF UW)

Czynności mowy a użycia wyrażeń
31 marca 2017

dr Jacek Wawer
(IF UJ)

Pewne problemy czasowego relatywizmu MacFarlane'a
28 kwietnia 2017
prof. dr  hab.  Piotr Stalmaszczyk
(WF UŁ)

Interdyscyplinarność w badaniach nad językiem: od ʻepistemologicznego cięcia’ do ʻepistemologicznych spotkań’
19 maja 2017

dr hab. Magdalena Derwojedowa
(IJP UW)


Język jako przedmiot godny badania, czyli program językoznawstwa Jana Niecisława Baudouina de Courtenay


2 czerwca 2017

dr  Henryk Raszkiewicz
(WNS SGGW)

Doświadczenie wyrażane i doświadczenie forsowane: o nowych  tendencjach w psychologicznych badaniach motywacji człowieka. Refleksje  semiotyczne

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego