PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Semiotyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się znakami. Obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: językoznawstwo, teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość


13 grudnia 2019

Antonina Jamrozik,
Zuzanna Jusińska
(MISH UW)

Czy potrzebujemy metafizyki słów?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZGROMADZENIE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
 
odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2019 r.
w sali nr 4, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa
 
 
Pierwszy termin: godzina 14:00;
 
drugi termin: godzina 14:15.
 
 
Porządek zebrania:
 
 
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia PTS,
 
2. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS,
 
3. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym,
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
(a) rocznego sprawozdania finansowego,
 
(b) podziału wyniku,
 
(c) udzieleniu Zarządowi Głównemu absolutorium,
 
5. Kontynuacja dyskusji rozpoczętej na ostatnim WZ (styczeń 2018 r.) nad zmianami w Statucie PTS. Omówienie propozycji zmian w Statucie PTS.
 
6. Wolne wnioski.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

Najbliższy odczyt:


31 maja 2019

Bartosz Janik
(WPiA UJ)

Ugruntowanie norm prawnych

Streszczenia wykładów z poprzednich lat są dostępne w zakładce Seminarium.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
Użycie i znaczenie

Konferencja poświęcona pamięci Jerzego Pelca

Termin: 8-9 grudnia 2018

Organizatorzy: Instytut Filozofii UW, Polskie Towarzystwo Semiotyczne


Zaproszeni goście:

Andrzej Biłat
Piotr Brykczyński
Paweł Grabarczyk
Jacek Juliusz Jadacki
Mateusz Łełyk
Zbysław Muszyński
Adam Nowaczyk
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Mieczysław Omyła
Tomasz Puczyłowski
Tadeusz Szubka
Jakub Szymanik
Mieszko Tałasiewicz
Bartosz Wcisło
Jan Woleński
Urszula Żegleń


Udział w konferencji jest bezpłatny.
 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego