PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Semiotyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się znakami. Obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: językoznawstwo, teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

Zapraszamy do zgłaszania odczytów na seminarium Znak-Język-Rzeczywistość w roku akademickim 2019/20.

Jesteśmy zainteresowani odczytami, które podejmują szeroko rozumianą  problematykę ogólnej teorii znaków, w skład której wchodzą m.in. wybrane  badania z zakresu filozofii (filozofia języka, filozofia umysłu, logika  filozoficzna, semantyka, pragmatyka, metodologia nauk, historia idei  semiotycznych), lingwistyki (syntaktyka, semantyka, pragmatyka),  psychologii (psycholingwistyka, psychologia poznawcza), kognitywistyki, teorii prawa, logiki formalnej, nauk społecznych oraz informatyki.    

Zgłoszenia prosimy uprzejmie przesyłać na jeden z poniższych adresów:
taci[at]uw.edu.pl*
gavagai[at]poczta.onet.pl*

w zgłoszeniu uprzejmie prosimy podać:
- TYTUŁ WYSTĄPIENIA
- AFILIACJĘ (wraz ze stopniem/tytułem naukowym)
- PROPONOWANY TERMIN (z dokładnością do miesiąca)

Seminaria odbywają się w wybrane piątki o godzinie 16.45. Sugerowany  czas wystąpienia to 45-75 minut, seminarium trwa do zakończenia dyskusji  (choć nie dłużej niż do godziny 20.00).
Autorzy przyjętych  odczytów są proszeni o przesłanie streszczenia lub pełnego tekstu  wystąpienia na około tydzień przed odczytem (materiał ten jest  udostępniany na stronie seminarium).

Autorom zakwalifikowanych  wystąpień staramy się zapewniać nocleg oraz zwracać koszty podróży.

* - prosimy zastąpić "[at]" przez "@".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZGROMADZENIE
POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
 
odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2019 r.
w sali nr 4, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa
 
 
Pierwszy termin: godzina 14:00;
 
drugi termin: godzina 14:15.
 
 
Porządek zebrania:
 
 
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia PTS,
 
2. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS,
 
3. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym,
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
(a) rocznego sprawozdania finansowego,
 
(b) podziału wyniku,
 
(c) udzieleniu Zarządowi Głównemu absolutorium,
 
5. Kontynuacja dyskusji rozpoczętej na ostatnim WZ (styczeń 2018 r.) nad zmianami w Statucie PTS. Omówienie propozycji zmian w Statucie PTS.
 
6. Wolne wnioski.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

Najbliższy odczyt:


31 maja 2019

Bartosz Janik
(WPiA UJ)

Ugruntowanie norm prawnych

Streszczenia wykładów z poprzednich lat są dostępne w zakładce Seminarium.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
Użycie i znaczenie

Konferencja poświęcona pamięci Jerzego Pelca

Termin: 8-9 grudnia 2018

Organizatorzy: Instytut Filozofii UW, Polskie Towarzystwo Semiotyczne


Zaproszeni goście:

Andrzej Biłat
Piotr Brykczyński
Paweł Grabarczyk
Jacek Juliusz Jadacki
Mateusz Łełyk
Zbysław Muszyński
Adam Nowaczyk
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Mieczysław Omyła
Tomasz Puczyłowski
Tadeusz Szubka
Jakub Szymanik
Mieszko Tałasiewicz
Bartosz Wcisło
Jan Woleński
Urszula Żegleń


Udział w konferencji jest bezpłatny.
 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego