PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Semiotyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się znakami. Obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: językoznawstwo, teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość

Najbliższy odczyt:

16 listopada 2018

dr Krzysztof Posłajko
(IF UJ)

Rodzaje w filozoficznej psychologii -
odkryte czy skonstruowane?

Streszczenia wykładów z poprzednich lat są dostępne w zakładce Seminarium.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
Użycie i znaczenie

Konferencja poświęcona pamięci Jerzego Pelca

Termin: 8-9 grudnia 2018

Organizatorzy: Instytut Filozofii UW, Polskie Towarzystwo Semiotyczne

Zaproszeni goście:

Andrzej Biłat
Piotr Brykczyński
Paweł Grabarczyk
Jacek Juliusz Jadacki
Mateusz Łełyk
Zbysław Muszyński
Adam Nowaczyk
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Mieczysław Omyła
Tomasz Puczyłowski
Tadeusz Szubka
Jakub Szymanik
Mieszko Tałasiewicz
Bartosz Wcisło
Jan Woleński
Urszula Żegleń

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń:

Konferencja poświęcona jest pamięci wybitnego polskiego semiotyka i filozofa języka – Jerzego Pelca (1924-2017).  Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń odczytów nawiązujących bezpośrednio do idei Jerzego Pelca oraz takich, w których podejmowana będzie problematyka bliska Jego zainteresowaniom naukowym. Lista możliwych tematów zgłoszeń obejmuje:

Znaczenie i użycie wyrażeń
Prawda i znaczenie
Semantyka i pragmatyka wypowiedzi fikcyjnych
Metodologia semiotyki i filozofii języka
Pragmatyka języka naturalnego
Logika języka naturalnego
Okazjonalność i eliptyczność
Historia idei semiotycznych i logicznych
Ontologia i semantyka
Relacje między językoznawstwem, logiką i filozofią języka
 

Lista ta nie ma charakteru zamkniętego.

Zgłoszenia w postaci abstraktów (nie dłuższych niż 500 słów oraz przygotowanych do anonimowej recenzji) prosimy przesyłać na adres:

taci@uw.edu.pl

do dnia 30 września 2018. Informacja o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia zostanie przesłana do dnia 31 października 2018. W liście prosimy o przesłanie informacji o autorze/autorach: imię i nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe.  Autor każdego przyjętego zgłoszenia będzie miał do dyspozycji 40 minut (wliczając czas na dyskusję).

Udział w konferencji jest bezpłatny.
 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego