PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Semiotyka to interdyscyplinarna nauka zajmująca się znakami. Obejmuje swym zakresem dziedziny takie jak: językoznawstwo, teoria komunikacji, psycholingwistyka, socjolingwistyka, kognitywistyka, logika, filozofia języka.

Polskie Towarzystwo Semiotyczne zajmuje się działalnością naukową z zakresu semiotyki od ponad czterdziestu lat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Semiotycznego
odbędzie się:
pierwszy termin: 22 grudnia 2017 r. , godz. 16:15
w sali nr 13 (im. Kazimierza Ajdukiewicza),
ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa.
drugi termin:
26 I 2018,  godzina 15:00.
lub
29 I 2018 r., godzina 15:15.
[data i miejsce zostaną potwierdzone na początku stycznia 2018]
Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie protokołu poprzedniego WZ PTS.
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTS:
(a) sprawozdanie z działalności naukowo-organizacyjnej,
(b) sprawozdanie finansowe,
(c) sprawy członkowskie.
4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTS.
5. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami GKR PTS i GSK PTS.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Wybór ZG, GKR i GSK Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (kadencja 2018 – 2020).
(a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
(b) wybór członków Zarządu Głównego,
(c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
(d) wybór Głównego Sądu Koleżeńskiego.
9. Dyskusja nad zmianami w Statucie PTS.
10. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTS.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad WZ PTS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.

Najbliższe spotknie:

15 grudnia 2017

dr Henryk Raszkiewicz
(WNS SGGW)

Doświadczenie wyrażane i doświadczenie forsowane: o nowych  tendencjach w psychologicznych badaniach motywacji człowieka. Refleksje  semiotyczne.

Streszczenia wykładów są dostępne w zakładce Seminarium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polskie Towarzystwo Semiotyczne i Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kontynuując zainicjowane w 2016 r. przedsięwzięcie organizacyjne w postaci sympozjum semiotycznego, zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Semiotycznej, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Warszawie.

Więcej szczegółów w zakładce Konferencje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego