Prof dr. hab Jerzy Pelc
Seminarium: JĘZYK NATURALNY - WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FILOZOFII ORAZ LOGIKI OGÓLNEJ
Miejsce spotkań: sala nr 13, im. Kazimierza Ajdukiewicza, Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3,
Czas spotkań: piątki, godzina 16.45 (w wyznaczonych terminach )


Kalendarium spotkań seminarium w roku akademickim 2007/2008:
(Uwaga: w trakcie roku akademickiego możliwe są zmiany w kalendarium!)


Materiały na spotkania:


5 X 2007 Dr hab. Krystyna Misiuna

Niemonotoniczna relacja konsekwencji
dla paradoksów związanych z nieostrością pojęć
Streszczenie (pdf)
19 X 2007 Dr Anna Brożek

Semantyczno-kategorialna struktura pytań
Streszczenie (pdf)
9 XI 2007 Jakub Kozakoszczak

Okazjonalność jako cecha wszystkich wyrażeń języka naturalnego
Streszczenie (pdf)
23 XI 2007 Dr Marek Rembierz

Język i metoda filozofii według Mariana Przełęckiego
Streszczenie (pdf)
14 XII 2007 Dr Joanna Golińska-Pilarek

Logika relacyjna a Formal Concept Analysis
Slajdy z prezentacji (pdf)
4 I 2008 Dr Anna Pietryga

Leibniza 'lingua characteristica' i jej współczesne odpowiedniki
Streszczenie (pdf)
18 I 2008 Dr Agnieszka Sulich

Odwzorowanie wiedzy w nazwach pierwiastków chemicznych
Streszczenie (pdf)
22 II 2008 Marian Piotr Jankowski

Pojęcie informacji, ilość informacji, maszyny informacyjne
Streszczenie (pdf)
7 III 2008 Prof. dr hab. Jerzy Bobryk

'Netspeak' - sieciomowa. Cechy i funkcje języka w Internecie
Streszczenie (pdf)
28 III 2008 Dr Andrzej Zaporowski

Opis zagęszczony (thick description) a problem przedstawienia. Przypadek antropologiczny
Streszczenie (pdf)
11 IV 2008 Dr Grzegorz Trela

Logika w filozofii
Streszczenie (pdf)
18 IV 2008 Dr Tomasz Puczyłowski

Kłamstwo a implikatura konwersacyjna

Koreferat: Dr Henryk Raszkiewicz

Inteligencja sprytu i wykrętu
Streszczenie (pdf)

Slajdy z prezentacji (pdf)

Streszczenie koreferatu (pdf)
25 IV 2008 Dr Tadeusz Ciecierski

Uwagi o referencyjnym i atrybutywnym użyciu deskrypcji określonych
Streszczenie (pdf)

Slajdy z prezentacji (pdf)
16 V 2008 Dr Adam Olech

O prawdomówności i prawdziwości
Streszczenie (pdf)

Archiwum spotkań seminarium w roku akademickim 2005/2006

Archiwum spotkań seminarium w roku akademickim 2006/2007

Copyright (c) Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Autor strony: Tadeusz Ciecierski