Prof dr. hab Jerzy Pelc
Seminarium: Filozofia języka naturalnego i myślenia
Miejsce spotkań: sala nr 13, im. Kazimierza Ajdukiewicza, Instytut Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3,
Czas spotkań: piątki, godzina 16.45 (w wyznaczonych terminach )
Kalendarium spotkań seminarium w roku akademickim 2006/2007:
(Uwaga: w trakcie roku akademickiego możliwe są zmiany w kalendarium!)


Materiały na spotkania:


20 X 2006
Prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz):
Pragmatyczne uwarunkowania znaczenia.
Semantyka inferencyjna Roberta B. Brandoma
Streszczenie (pdf)
3 XI 2006
Prof. dr hab. Marcin Mostowski (UW):
Semantyka bez aktualnej nieskończoności
Streszczenie (pdf)
10 XI 2006
Dr Maciej Witek (UZ):
Kategoria intencjonalności w teorii czynności mowy.
Streszczenie (pdf)
24 X 2006
Dr hab. Andrzej Biłat (UMCS):
Aporie logiki sytuacji.
Streszczenie (pdf)

Dowód Aksjomatu Fregego (pdf)
8 XII 2006
Dr Justyna Grudzińska (UW):
Nazwy jednostkowe w języku naturalnym.
Perspektywa filozoficzna-logiczna vs. perspektywa językoznawcza.
Streszczenie (pdf)

Dr Mieszko Tałasiewicz:
Komentarz
5 I 2007
Dr Marek Rembierz (UŚl)
Język i metoda filozofii w ujęciu szkoły lwowsko-warszawskiej.
Streszczenie (pdf)
19 I 2007
Dr Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW):
Znaczenie i odniesienie terminów naturalnorodzajowych.
Streszczenie (pdf)
23 II 2007
Dr Magdalena Zawisławska (UW):
Metafora w języku nauki.
Streszczenie (pdf)
2 III 2007
Dr Andrzej Zaporowski (UAM):
Interakcja międzyludzka a Donalda Davidsona idea komunikacji.


Streszczenie (pdf)
16 III 2007
Dr Marcin Matczak (PAN/Oxford):
Semantyka Kripkego-Putnama a język prawny.
Streszczenie (pdf)
30 III 2007
Prof. dr hab. Ryszard Wójcicki (PAN):
Jak docieramy do prawdy?
Streszczenie (pdf)
13 IV 2007
Dr hab. Dariusz Kubok (UŚ):
Zagadnienie statusu mniemania (doxa, opinio) w starożytnej filozofii greckiej
Streszczenie (pdf)
27 IV 2007
Dr Monika Nowakowska (UW):
Klasyczne indyjskie teorie języka (język jako absolut i język jako znak absolutu).
Streszczenie (pdf)
18 V 2007
Prof. dr hab. Jerzy Szymura (UJ):
O abstrakcyjnych konkretach i konkretnych uniwersaliach.
Streszczenie (pdf)

Archiwum spotkań seminarium w roku akademickim 2005/2006.

Copyright (c) Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Autor strony: Tadeusz Ciecierski