Publications/Publikacje - Tadeusz Ciecierski, website of

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
Go to content

Main menu:

BOOKS/KSIĄŻKI:


The Architecture of Context and Context-Sensitivity, with Paweł Grabarczyk (eds), Studies in Linguistics and Philosophy 103, Springer, 10.1007/978-3-030-34485-6Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki [Context-dependence: an introduction], BOBF, Warszawa 2011 [książka w wersji elektonicznej - do pobrania w  całości]

PAPERS IN ENGLISH (selection/wybór):

(forthcoming) An Approach to Indexical Beliefs Organon F (2020).

Introduction: Individual Concepts in Language and Thought (with Paweł Grabarczyk), Topoi 39, pp. 349-356, 2020. https://doi.org/10.1007/s11245-019-09635-8

Hybrid Expressions, [in:] G. Bella, P. Bouquet (eds) Modeling and Using Context, LNAI, Springer, s. 51-61. (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-030-34974-5_5

Reflective Meta-attitudes and (In)Compatibilism [in:] Philosophical Insights into Pragmatics (ed. Stalmaszczyk), de Gruyter, Berlin & Boston, 2019, pp. 251-266 DOI: 10.1515/9783110628937-012     

A Note on Belief Reports and Context-Dependence, Acta Analytica, 32(4), 2017,  pp. 447-464, DOI: 10.1007/s12136-017-0320-9                           

Attitudes and Normativity, Axiomathes 27(3), 2017, pp. 265-283, DOI: 10.1007/s10516-016-9302-6   

Linguistic Criteria of Intentionality, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 46, 2016,  pp. 35-58, DOI 10.1515/slgr-2016-0032              

A Problem with Structured Propositions, [in:] Stalmaszczyk (ed.) Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, Ontos 2011

The Multiple-Proposition Approach Reconsidered, Logique et Analyse; vol. 52(208), 2009, 423-440.

Sidestepping  the  Holes  of  Holism  (with  Piotr  Wilkin),  [in:]  Volker  A.  Munz,   Klaus   Puhl,   Joseph   Wang   (eds.)   Language    and    World. Preproceedings of the 32nd International Wittgenstein Symposium, 2009,  84-86.


ARTYKUŁY PO POLSKU/PAPERS IN POLISH (selection/wybór):

Argument Sticha a przyczynowe teorie nazw [Stich’s Argument and Causal Theories of Names] (z Katarzyną Kuś), Przegląd Filozoficzny, 3(75) 2010, 35-52  

Garetha Evansa argument przeciwko referencyjnemu charakterowi deskrypcji [Gareth Evans’ Argument against the Referential Status of Definite Descriptions], [w:] Biblioteka Myśli Semiotycznej, tom 51: Deskrypcje i prawda, Jerzy Pelc (red.); Warszawa 2010, 93-108.

Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentem Quine’a? [Why the Modal Logician Need Not Worry About the Quine's Argument?] (z Piotrem Wilkinem), Przegląd Filozoficzny, 4(68) 2008, 303-318.

O pojęciu sądu logicznego [Concerning the notion of proposition]; Przegląd Filozoficzny, 4(48) 2003, 125-144.

Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli [Leibniz on Necessity, Possibility and Free Will]; Przegląd Filozoficzny, 1(45) 2003, 135-142.

Pragmatyka Roberta Stalnakera [Robert Stalnaker’s Pragmatics]; Przegląd Filozoficzny, 3(39) 2001, 158-174.


REDAKCJA/EDITORIAL WORK:

Ukazały się ostatnio/Recently published:

(with Paweł Grabarczyk), Special Issue of Topoi: 'Individual Concepts in Language and Thought'- LINK
(with Paweł Grabarczyk) Studia Semiotyczne,  XXXI/1, 2019 - PDF
(with Tomasz Pyczyłowski) Studia Semiotyczne,  XXX/2, 2016 - PDF


Tadeusz Ciecierski  
Institute of Philosophy, University of  Warsaw  
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warsaw, Poland
taci@uw.edu.pl
Back to content | Back to main menu