Ogranization/Działalność naukowo-organizacyjnyna - Tadeusz Ciecierski, website of

Tadeusz Ciecierski
Faculty of Philosophy, University of Warsaw
Go to content

Main menu:

Ogranization/Działalność naukowo-organizacyjnyna

Other/Inne
I am involved in the organization of CCC Conferences as well as in the organization of the seminar Sign-Language-Reality (joint seminar of Polish Semiotic Society and Institute of Philosophy, University of Warsaw).

Jestem współorganizatorem konferencji CCC oraz łączonego seminarium PTS i IF UW Znak-Język-Rzeczywistość.
Back to content | Back to main menu