Seminarium 2020-2021 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2020-2021

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
SIGN - LANGUAGE - REALITY
SEMINARS OF POLISH SEMIOTIC SOCIETY

(dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Tomasz Puczyłowski)


Znak-Język -Rzeczywistość - zadanie finansowane w ramach umowy 722/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Najbliższe spotknie/Next Meeting:

11 VI 2021

Prof. dr hab. Adam Przepiórkowski
(IF UW, IPI PAN, Uniwersytet Oksfordzki)

Coordination, Polyadic Quantification, and Compositionality

meet.google.com/wtn-gvqk-xnf
Miejsce spotkań:

Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski,
ul.Krakowskie Przedmieście 3,
I p., sala nr 4 (parter)
piątki (16.45)
w wybranych terminach
[w pojedynczych wypadkach możliwe spotkania w inne dni]

Uwaga: w roku akademickim 2020/2021 nietóre spotkania będą odbywać się online
(na platformie Google Meet)

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2020/2021
THE LIST OF MEETINGS 2020/21
 (kalendarium może ulec zmianie,
 do referatów można zgłaszać koreferaty/changes possible)
Spotkanie/Meeting
Materiały/Abstract


16 X 2020

Dr Mateusz Łełyk
(Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw)

Between disquotation and compositionality.
A formal study of axiomatic truth.

(ONLINE)

Identyfikator spotkania/Google Meet Meeting ID:
30 X 2020

Dr Thomas Hodgson
(School of Philosophy and Sociology, Shanxi University)

Russellian act-type theories of propositions

(ONLINE)

Identyfikator spotkania/Google Meet Meeting ID:13 XI 2020

prof. Matijaz Potrc
(University of Ljubljana)

What’ It’s Like to Believe


27 XI 2020

Dr Bartosz Janik
(Uniwersytet Śląski/University of Silesia)


Delusions from the perspective of the analytical philosophy of mind11 XII 2020

Dr Mariela N. Destéfano
(University of Buenos Aires, Institute of Philosophy)  

Cognitivism and the intellectualist vision of the mind
8 I 2021

José Manuel Viejo
(Autonomous University of Madrid)  

On complex demonstratives in propositional attitude ascriptions
22 I 2021

Franco Manni
(Philosophy Department of Liceo Scientifico Leonardo, Brescia)  

Mind is not the Brain.
The Bimillennial Development of a Doctrine
26 II 2021

Ryo Tanaka
(University of Connecticut)

A Pragmatist Account of Semantic Knowledge

POSTPONED


5 III 2021

Prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz
(WF, Uniwersytet Warszawski)

A jednak odnosimy się do Schmidta

meet.google.com/wtn-gvqk-xnf12 III 2021

Dr hab. Piotr Makowski
(Uniwersytet Warszawski)

Conceptual engineering as a method in the social sciences
19 III 2021

Dr hab. Krzysztof Szymanek
(Uniwersytet Śląski)

Erystyka, moralność, wojna


16 IV 2021

Dr Maciej Sendłak
(Uniwersytet Warszawski)

Boundaries of Impossibility

30 IV 2021

Ryo Tanaka
(University of Connecticut)

A Pragmatist Account of Semantic Knowledge14 V 2021

Dr Bartosz Kaluziński
(UAM)

Inferencjalizm, zmiany kontekstu i założenia tła
TEKST


28 V 2021

Dr Piotr Lipski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

"Bóg" - nazwa własna
czy deskrypcja określona.


11 VI 2021

Prof. dr hab. Adam Przepiórkowski
(IF UW, IPI PAN, Uniwersytet Oksfordzki)

Coordination, Polyadic Quantification, and Compositionality


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego