Seminarium 2019-2020 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2019-2020

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

(prowadzący: dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Tomasz Puczyłowski)


Znak-Język -Rzeczywistość - zadanie finansowane w ramach umowy 722/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Najbliższe spotknie:

5 czerwca 2020

Maria Ebner
(IF UW)

W poszukiwaniu kryteriów okazjonalności
- odpowiedź na głos krytyczny H.  Cappellena i E. Lepore'a przeciwko kontekstowej zależności zdań  przypisujących wiedzę

(SPOTKANIE ONLINE)

Identyfikator spotkania:


Miejsce spotkań:

Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski,
ul.Krakowskie Przedmieście 3,
I p., sala nr 4 (parter)
piątki (16.45)
w wybranych terminach
[w pojedynczych wypadkach możliwe spotkania w inne dni]

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2019/2020
 (kalendarium może ulec zmianie,
 do referatów można zgłaszać koreferaty)
Spotkanie
Materiały na spotkanie


11 października 2019

prof. dr hab. Adam Przepiórkowski
(IF UW, IPI PAN, Uniwersytet Oksfordzki)

O zdarzeniach, sytuacjach i semantyce uprawdziwiaczy


25 października 2019

dr hab. Tomasz Jarmużek
(KL UMK)

Logika wiedzy definiowana semantyką wiążącą

8 listopada 2019

dr Krzysztof Posłajko
(IF UJ)

Jak myśleć o sporze o realność przekonań?


6 grudnia 2019

dr Mikołaj Hermann
(WPiA, UAM)

Kontrowersje wokół statusu semiotycznego reguł sensu czynności konwencjonalnych

13 grudnia 2019

Antonina Jamrozik,
Zuzanna Jusińska
(MISH UW)

Czy potrzebujemy metafizyki słów?


20 grudnia 2019

dr hab. Anna Pietryga
(IF, UO)

The Language of the Naive Set Theory as a Lingua Franca for Syllogistics – a Special Case of Semantic Intercomprehension via Drawing Clouds in the Venn Diagram

10 stycznia 2020

Maciej Głowacki,
(MISMaP UW)
Maciej Tarnowski
(MISH UW)

Zagadka Fregego a metafizyka słów

17 stycznia 2020

dr Piotr Kozak (UwB),
Nastazja Stoch (KUL)

Naturalność znaków ikonicznych

28 lutego 2020

Kamil Cekiera
(Uniwersytet Wrocławski)

Normatywna natura pojęć

13 marca 2020

prof. dr hab. Tadeusz Szubka
(Instytut Filozofii i Kognitywistyki USZ)

Casimir (Kazimierz) Lewy – brytyjski filozof analityczny o polskich korzeniach


(ODCZYT PRZENIESIONY NA 29 MAJA)

20 marca 2020

prof. Matijaz Potrc
(University of Ljubljana)

Nonconciliation in Rational Disagreement

(ODCZYT ODWOŁANY)


27 marca 2020

prof. dr hab. Katarzyna Kijania-Placek
(IF UJ)

Okazjonalność nazw własnych

(ODCZYT ODWOŁANY)


24 kwietnia 2020

dr Bartosz Kaluziński
(IF UAM)

Inferencjalizm

(SPOTKANIE ONLINE)
(SPOTKANIE ONLINE)

22 maja 2020

dr Piotr Lipski
(WF KUL)

Trzy odmiany metody quasi-analizy Rudolfa Carnapa

(SPOTKANIE ONLINE):
(SPOTKANIE ONLINE)

Identyfikator spotkania:


29 maja 2020

prof. dr hab. Tadeusz Szubka
(Instytut Filozofii i Kognitywistyki USZ)

Casimir (Kazimierz) Lewy – brytyjski filozof analityczny o polskich korzeniach

(SPOTKANIE ONLINE)

Identyfikator spotkania:5 czerwca 2020

Maria Ebner
(IF UW)

W poszukiwaniu kryteriów okazjonalności
- odpowiedź na głos krytyczny H.  Cappellena i E. Lepore'a przeciwko kontekstowej zależności zdań  przypisujących wiedzę

(SPOTKANIE ONLINE)


Identyfikator spotkania:

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego