Seminarium 2018-2019 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2018-2019

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

(prowadzący: dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Tomasz Puczyłowski)

Znak-Język -Rzeczywistość - zadanie finansowane w ramach umowy 722/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


Najbliższe spotknie:


31 maja 2019

Bartosz Janik
(WPiA UJ)

Ugruntowanie norm prawnych
Miejsce spotkań:

Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski,
ul.Krakowskie Przedmieście 3,
I p., sala nr 109 im. Kazimierza Ajdukiewicza,
piątki (16.45)
w wybranych terminach
[w pojedynczych wypadkach możliwe spotkania w inne dni]

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2018/2019
 (kalendarium może ulec zmianie,
 do referatów można zgłaszać koreferaty)
Spotkanie
Materiały na spotkanie


5 października 2018

dr Filip Kawczyński
(IF UW)

Metametasemantyka

19 października 2018

dr hab. Adam Przepiórkowski
(IF UW oraz IPI PAN)

Walencja


16 listopada 2018

dr Krzysztof Posłajko
(IF UJ)

Rodzaje w filozoficznej psychologii - odkryte czy skonstruowane?


30 listopada 2018

Maria Ebner
(IF UW)

Antysceptyczny argument z semantycznego eksternalizmu jako argument transcendentalny


14 grudnia 2018

dr Izabela Skoczeń
(Katedra Teorii Prawa
WPiA UJ)

Modelowanie strategicznej komunikacji -
ujęcia deskryptywne i normatywne

11 stycznia 2019

dr Witold Hensel
(IF UwB)

Ziemia Bliźniacza - podwójne uderzenie esencjalizmu

25 stycznia 2019

dr Roman Godlewski

Definicja aktu komunikacji


22 lutego 2019

Zuzana Rybarikova
(University of Hradec Kralove)

Łukasiewicz’s contribution to possible worlds semantics


8 marca 2019

dr David Kashtan
(Hebrew University in Jerusalem)

Steps towards a Transcendental Phonology

22 marca 2019

dr Konrad Werner
(IF UW)

Jak mówić o różnych aspektach tej samej rzeczy?
Zastosowania słowa "jako" w semiotyce, filozofii percepcji i metafizyce

5 kwietnia 2019

dr hab. Adam Olech
(IF AJD)

W sprawie semantycznej teorii poznania Kazimierza Ajdukiewicza

17 maja 2019

dr Bartosz Kaluziński
(IF UAM)

Reguły autentycznie konstytutywne
Tekst

31 maja 2019

Bartosz Janik
(WPiA UJ)

Ugruntowanie norm prawnych
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego