Seminarium 2017-2018 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2017-2018

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

(prowadzący: dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Tomasz Puczyłowski)

Znak-Język-Rzeczywistość finansowane w ramach umowy nr 691/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Najbliższe spotknie:

1 czerwca 2018

dr Paweł Grabarczyk
(IF Uł, IT Copenhagen)

Dyrektywalna teoria znaczenia dziś
Miejsce spotkań:

Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski,
ul.Krakowskie Przedmieście 3,
I p., sala nr 109 im. Kazimierza Ajdukiewicza,
piątki (16.45)
w wybranych terminach
[w pojedynczych wypadkach możliwe spotkania w inne dni]

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2017/2018
 (kalendarium może ulec zmianie,
 do referatów można zgłaszać koreferaty)
Spotkanie
Materiały na spotkanie

6 października 2017

dr Krzysztof Posłajko
Bartosz Janik
(IF UJ)

Czy spór o naturę urojeń jest czysto werbalny?20 października 2017

prof. dr hab. Wacław Zawadowski
(MIM UW)

Metafora i metonimia w matematyce, w historii matematyki i w nauczaniu matematyki

Koreferat:

dr Julian Daszkowski
(WSFiZ)


3 listopada 2017

dr Krzysztof Czerniawski
(IF UW)

Dlaczego pluralistyczna teoria prawdy?

17 listopada 2017

dr Piotr Kozak
(UwB)

Podobieństwo i geometria. O semantyce znaków ikonicznych

Koreferat:

Nastazja Stoch
(WNH KUL)


1 grudnia 2017

dr Bartosz Kaluziński
(IF UAM)

Obowiązywanie reguł konstytutywnych

15 grudnia 2017

dr Henryk Raszkiewicz
(WNS SGGW)

Doświadczenie wyrażane i doświadczenie forsowane: o nowych  tendencjach w psychologicznych badaniach motywacji człowieka. Refleksje  semiotyczne.


12 stycznia 2018

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
(ZJAiO UŁ)

Praktyczna semantyka w poszukiwaniu natury nazw własnych

26 stycznia 2018

Zuzana Rybarikova
(University of West Bohemia)

Leśniewskian names as class names

23 lutego 2018

prof. Jarosław Gryz
(York University, Toronto)

Big Data: czy to fenomen interesujący dla filozofa?

23 marca 2018

dr Dariusz Kalociński
(IF UW)

Adaptacja pojęć skalarnych do statystycznej struktury rzeczywistości


6 kwietnia 2018

Natalia Karczewska
(IF UW)

 Hybrydowa teoria sądów estetycznych Teresy Marques – zastosowania i problemy  

Streszczenie

20 kwietnia 2018

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik
(WA UAM)

Epistemology as a semiotic cartography of cogntion and knowledge


18 maja 2018

prof. Jakub Szymanik
(Institute for Logic, Language, and Computation,
University of Amsterdam)

Rola języka myśli we współczesnych modelach kognitywnych1 czerwca 2018

dr Paweł Grabarczyk
(IF Uł, IT Copenhagen)

Dyrektywalna teoria znaczenia dziś

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego