Seminarium 2013-2014 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2013-2014

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
2013/2014
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

(opiekun naukowy zebrań: prof. dr hab. Jerzy Pelc)
(prowadzący: dr hab. Tadeusz Ciecierski, dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska, dr hab. Tomasz Puczyłowski)

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2013/2014
Spotkanie
Materiały na spotkanie
4 października 2013
(piątek)
dr  hab. Gabriela Besler (IF UŚl):

Czym jest zdanie i jak powinno być opisane semantycznie?
Listowna dyskusja Gottloba Fregego z Bertrandem Russellem w latach 1902-1904
Materiały na spotkanie

25 października 2013
(piątek)
dr Tadeusz Ciecierski (IF UW)

Nastawienia sądzeniowe de dicto i de re

15 listopada 2013
(piątek)
dr  Paweł Grabarczyk (IF UŁ):

Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”

ODCZYT  POŁĄCZONY Z CEREMONIĄ WRĘCZENIA AUTOROWI NAGRODY IM. HENRYKA I DANUTY HIŻÓW          
29 listopada 2013
(piątek)
dr hab. Katarzyna Budzyńska
(IFiS PAN, University of Dundee)
dr  Marcin Koszowy (IS UWB)
dr hab. Maciej Witek (IF USz)


Autorytet deontyczny w argumentacji

13 grudnia 2013
(piątek)
prof. dr hab. Zygmunt Saloni (ILS UW):

Terminy (użycie precyzyjne a użycie potoczne) — o wyrazie tiret i wyrazach zbliżonych
Streszczenie

           Odnośnik do pełnego artykułu

10 stycznia 2014
(piątek)
dr  Andrzej Dąbrowski (WSIiZwRZ):

Intencjonalność stanów emocjonalnych
24 stycznia 2014
(piątek)
dr hab. Andrzej Zaporowski (IK UAM):

Słownik a plastyczność świata.
Studium społeczno-humanistyczne
21 lutego 2014
(piątek)
Mateusz Łełyk (IF UW)
Bartosz Wcisło (IF UW)

Eksplikacja tezy deflacjonizmu
21 marca 2014
           (piątek)
           dr  Roman Godlewski

           O zależności przypisywania wiedzy od osoby przypisującej


4 kwietnia 2014
           (piątek)
           dr  Michał R. Węsierski (WNS SGGW):
           
           
Narracja prognostyczna w naukach społecznych

25 kwietnia 2014
(piątek)
dr  Justyna Grudzińska (IF UW):

Dynamiczne aspekty kwantyfikacji – system z kwantyfikatorami uogólnionymi i typami zależnymi
Streszczenie
16 maja 2014
           (piątek)
           prof. Katarzyna Jaszczołt (University of Cambridge):
           

           
Kontekstualizm radykalny a indeksykalizm w teorii znaczenia: w kierunku syntezy?             

30 maja 2014
(piątek)
Adrian Ziółkowski (IF UW):

Metodologia filozofii eksperymentalnej i problemy z nią związane
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego