Seminarium 2010-2011 - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Seminarium 2010-2011

Seminarium
ZNAK - JĘZYK - RZECZYWISTOŚĆ
2010/2011
ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO
(opiekun naukowy zebrań: prof. dr hab. Jerzy Pelc)

KALENDARIUM SPOTKAŃ 2010/2011
Spotkanie
Materiały na spotkanie
19 listopada 2010
dr Marcin Koszowy (UwB):

Problematyka sofizmatu we współczesnych badaniach nad argumentacją
Materiały na spotkanie
10 grudnia 2010
dr Aleksandra Horecka (UW):

O pojęciu obrazu (znaku ikonicznego) w dziełach przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

14 stycznia 2011
Mateusz Łełyk (UW):

Jak analizować anafory względem wyrażeń kwantyfikatorowych?
25 lutego 2011
prof. dr hab. Jan Doroszewski (CMKP):

Semantyczny model wiedzy medycznej
11 marca 2011
dr Grzegorz Trela (UP):

Filozofia języka i epistemologia W.V.O.Quine'a
25 marca 2011
dr Tadeusz Ciecierski (UW),
mgr Piotr Wilkin (UW):

Holizm, lokalizm, atomizm w filozofii języka, umysłu i nauki
HANDOUT [PDF]
            
            ARTYKUŁ:
            Sidestepping the Holes of Holism
            [PDF]

8 kwietnia 2011
dr Katarzyna Budzyńska (UKSW),
prof. Chris Reed (University of Dundee):

On the relation between illocution and argument
(O relacji między illokucją i argumentacją)
15 kwietnia 2011
dr Maciej Witek (USZ):

Pojecie kontekstu w teorii czynności mowy
6 maja 2011
prof. dr hab. Jerzy K. Bobryk (IP PAN):

Czy semiotyka jest redukcjonizmem?
13 maja 2011
mgr Andrzej Cieśluk (UMCS):

Konsekwencje ograniczenia zasady wymienialności członów identyczności i generalizacji egzystencjalnej
w kontekście rozróżnienia de re/de dicto
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego