Rejestracja i opłata konferencyjna - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Rejestracja i opłata konferencyjna

Konferencje > Ogólnopolska Konferencja Semiotyczna 2017
Rejestracja i opłata konferencyjna

 
Wypełniony formularz konferencyjny prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretarza PTS dra Michała R. Węsierskiego: michalrwesierski@wp.pl do 8 X 2017 r. Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione nie później niż do 20 X 2017 r. Po zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość zwrotną wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu i terminu uiszczenia opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna w r. 2017 została zróżnicowana w następujący sposób:
 
         

 
Opłata i we wszystkich wymienionych przypadkach obejmuje materiały konferencyjne, obiad i poczęstunek kawowy między sesjami (organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i nie zapewniają uczestnikom noclegu). Opłata ulgowa przysługuje doktorantom i badaczom niezależnym, nieposiadającym afiliacji instytucjonalnej. Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 30 min. (włącznie z dyskusją nad stanowiskiem zaprezentowanym w danym wystąpieniu).

* Zniżka dotyczy osób niezalegających z bieżącą składką członkowską PTS.
** W 2017 r. organizacja konferencji semiotycznej PTS i WNS SGGW została skoordynowana z przebiegiem konferencji ArgDiaP organizowanej w Lublinie w dniach 25 – 26 X 2017 r. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji ArgDiaP:  www.argdiap.pl.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego