Przeszłe edycje - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Przeszłe edycje

Konkurs imienia Hiżów
I EDYCJA KONKURSU

Polskie Towarzystwo Semiotyczne w pięćdziesiątą rocznicę seminariów semiotycznych na Uniwersytecie Warszawskim,  w  czterdziestą  rocznicę  istnienia Studiów Semiotycznych  i  dwudziestą serii Biblioteka Myśli Semiotycznej ogłosiło Pierwszy  Konkurs o  Nagrodę im. Henryka i Danuty Hiżów w wysokości 5 000 złotych za najlepszą  pracę na temat Semiotyka  a  kognitywistyka. Jako przykładowe zagadnienia do podjęcia w pracy konkursowej wymieniono m.in. związki semiotyki i/lub kognitywistyki z wybraną dziedziną: filozofii / logiki / psychologii / socjologii / prakseologii / lingwistyki / biologii / matematyki / fizyki / informatyki / techniki itd.; pytanie, czym się różni semiotyka teoretyczna od kognitywistyki i jakie są między nimi podobieństwa: wspólne / odmienne terminy, pojęcia, zagadnienia, metody, twierdzenia, wyniki; analizy (w miarę możności - bez metafor i hipostaz) wybranych pojęć lub porównania dwóch  pojęć:   np. ducha, umysłu, modelu, stereotypu, prototypu, profilu, rozumienia, znaczenia, konotacji, denotacji, sądu w znaczeniu psychologicznym, sądu w znaczeniu logicznym, zdania, kontekstu, reprezentowania  itd.

W dniu 25 października 2013 odbyło się posiedzenie jury Konkursu w składzie: Pani Profesor Joanna Jurewicz (przewodnicząca jury), Pani Profesor Joanna Odrowąż-Sypniewska, Pani Profesor Anna Wójtowicz, Pan Profesor Jerzy Bobryk i Pani Doktor Justyna Grudzińska (sekretarz jury). Po dyskusji, podczas której odczytano list nieobecnego członka jury Pana Profesora Jerzego Pelca, członkowie jury podjęli decyzję o:

(1) przyznaniu  Nagrody im. Henryka i Danuty Hiżów w wysokości 5 000 złotych Panu Pawłowi Grabarczykowi za pracę: Kłopoty z „widzeniem”. O filozoficznie istotnych użyciach wyrażenia „widzieć”;

(2) wyróżnieniu i rekomendowaniu do publikacji w Studiach Semiotycznych pracy Pana Przemysława Zonika: Podobieństwo pierwotnych i wtornych struktur umysłowych jako podstawa komunikacji. Spojrzenie z perspektywy neuroantropologicznej.

Uroczystość wręczenia dyplomów połączona z odczytem Laureata I Nagrody Pana Pawła Grabarczyka odbyła się w dniu 15 listopada 2013 o godzinie 16.45 w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza w Instytucie Filozofii UW.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego