Program - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Program

Konferencje > Sympozjum Semiotyczne 2016

Ogólnopolskie Sympozjum Semiotyczne

Warszawa, piątek 9 XII 2016 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Nauk Społecznych, bud. 4, sala 5

P r o g r am  S ymp o z j um

10:30 – 10:45 Przywitanie Gości i otwarcie Sympozjum przez Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Joannę Wyleżałek
10:45 – 11:00 Wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Semiotycznego Tadeusza Ciecierskiego

Sesja I
Mo d e r a t o r z y : Witold Hensel (Uniwersytet w Białymstoku),
Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)

11:00 – 11:30 Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)
Niezdaniowe akty mowy: argument z przypadków

11:30 – 12:00 Joanna Klimczyk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Normatywność praktyczna i jej reprezentacja językowa na przykładzie analizy zdań
z użyciem czasownika „powinien”

12:00 – 12:30 Filip Kawczyński (Uniwersytet Warszawski)
Superweniencja znaczeń jako sposób rozwiązania problemu „faultless disagreement”

12:30 – 13:00 Daniel Ziembicki (Uniwersytet Warszawski)
Problemy związane z orzekaniem własności faktywności w zdaniu

13:00 – 13:30 Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski), Paweł Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki)
Zdania intencjonalne, stany intencjonalne, dyrektywy znaczeniowe

13:30 – 14:00 Adam Klewenhagen (Uniwersytet Warszawski)
Na marginesach Kratylosa: podział pracy językowej i czynności mowy

Przerwa obiadowa (14:00 – 15:00)
Aula Kryształowa, bud. 9 (bufet)

Sesja II
Moderatorzy: Karol Chrobak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),
Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)

15:00 - 15:30
Justyna Grudzińska (Uniwersytet Warszawski)
Zjawisko ‘inverse linking’ i deskrypcje Haddocka: analiza z typami zależnymi

15:30 – 16:00
Roman Godlewski
Czym jest użycie wyrażenia, w odróżnieniu od wzmianek, cytatów, przytoczeń itp.?

16:00 – 16:30
Adrian Sulich (Instytut Fizyki PAN)
Semantyka map sieci odwrotnej

16:30 – 17:00
Henryk Raszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
„Motywacja forsowanie”

17:00 – 17:30
Jakub Kozakoszczak (Instytut Podstaw Informatyki PAN)
Korpusowa semantyka dystrybucyjna: analiza pojęciowa bez introspekcji i respondentów?

17:30 – 18:00
Michał R. Węsierski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Eksplikacje perswazyjne a praktyka badawcza w naukach społecznych
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego