O sympozjum - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

O sympozjum

Konferencje > Sympozjum Semiotyczne 2016
    
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, przy współudziale Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zainicjowana została multidyscyplinarna impreza naukowa Ogólnopolskie Sympozjum Semiotyczne.

Sympozjum odbędzie się w dniach 8 i 9 grudnia 2016 r. w Warszawie na terenie kampusu SGGW na Ursynowie.  

Obszar tematyczny sympozjum obejmuje trzy wymiary semiozy: semantyczny, syntaktyczny i pragmatyczny. Organizatorzy liczą na to, że zgłaszane referaty będą dotyczyć tak zagadnień teoretycznych, jaki i tych z zakresu semiotyki stosowanej (zwłaszcza w ujęciu analitycznym), a także kwestii dotyczących historii myśli semiotycznej. Planowana impreza – w zamierzeniu multidyscyplinarna i mająca odbywać się cyklicznie – ma integrować badaczy, którzy w polskim środowisku naukowym zajmują się wzmiankowaną wyżej problematyką badawczą; w szczególności skierowana jest ona do uczonych interesujących się filozofią języka i semiotyka logiczną, logiką filozoficzną, filozofią umysłu, językoznawstwem, psycholingwistyką i psychologią poznawczą.

Organizatorzy przewidują, że końcowym rezultatem planowanego przedsięwzięcia naukowo-organizacyjnego będą artykuły naukowe przygotowane na bazie referatów sympozjalnych. Przekazane organizatorom teksty, po zakończeniu procedury recenzyjnej, będą publikowane w półroczniku „Studia Semiotyczne” (10 pkt. na liście C czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego