Archiwium - PTS

Przejdź do treści

Menu główne:

Archiwium

O nas > Ogłoszenia
Seminarium Znak-Język-Rzeczywistość


5 czerwca 2020

Maria Ebner
(IF UW)

W poszukiwaniu kryteriów okazjonalności
- odpowiedź na głos krytyczny H.  Cappellena i E. Lepore'a przeciwko kontekstowej zależności zdań  przypisujących wiedzę

(SPOTKANIE ONLINE)

Identyfikator spotkania:

meet.google.com/yka-msxv-thm


WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEMIOTYCZNEGO

odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2019 r. w sali nr 4, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa
Pierwszy termin: godzina 14:00;
drugi termin: godzina 14:15.
Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia PTS,
2. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS,
3. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym,
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) rocznego sprawozdania finansowego,
(b) podziału wyniku,
(c) udzieleniu Zarządowi Głównemu absolutorium,
5. Kontynuacja dyskusji rozpoczętej na ostatnim WZ (styczeń 2018 r.) nad zmianami w Statucie PTS. Omówienie propozycji zmian w Statucie PTS.
6. Wolne wnioski.

 
Użycie i znaczenie.
Konferencja poświęcona pamięci Jerzego Pelca

Termin: 8-9 grudnia 2018

Organizatorzy: Instytut Filozofii UW, Polskie Towarzystwo Semiotyczne


Zaproszeni goście:

Andrzej Biłat
Piotr Brykczyński
Paweł Grabarczyk
Jacek Juliusz Jadacki
Mateusz Łełyk
Zbysław Muszyński
Adam Nowaczyk
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Mieczysław Omyła
Tomasz Puczyłowski
Tadeusz Szubka
Jakub Szymanik
Mieszko Tałasiewicz
Bartosz Wcisło
Jan Woleński
Urszula Żegleń


Udział w konferencji jest bezpłatny.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego